Wist je dat er thuis meer dodelijke ongevallen gebeuren 
dan in het verkeer?
Elk jaar opnieuw vallen er ongeveer 2000 dodelijke slachtoffers te betreuren van - vaak banale ongevallen in en om de woning.
Brand, vallen, verstikking, vergiftiging, elektrocutie,...
eenvoudig te voorkomen als je weet waarop je moet letten!

Veilig (t)huis loodst je door de verschillende kamers van een huis en behandelt in elke ruimte de risico’s.

Tijdens onze vrije tijd genieten we, ontspannen we, doen wij leuke dingen of juist die dingen die nu al zolang moeten.

Daarbij denken wij niet aan een ongeluk dat op de loer ligt!

We hebben dus aandacht voor zowel zwakke plekken in en om ons huis (tuin, garage ...),als voor concrete gedragingen van mensen in dat zelfde huis.

Doelgroep & doelstellingen. Deze voordracht wordt georganiseerd voor een ruim publiek.

De deelnemers hebben interesse voor voor het thema veiligheid maar daarom nog geen voorkennis.

Volgende doelstellingen kunnen worden bereikt bij de deelnemers aan het infomoment:

- veiligheidsmotivatie. - herkennen & omgaan met risico's. - tips kennen om ongevallen te voorkomen.

© 2012 Willy Verkammen | Design & Development